Alçıpan Niş Yapımı

Alçıpan Niş Yapımı

Niş, mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklara verilen addır. Binalardaki duvar süslemeleri arasında hem işlevsel hem de görsel olarak önemli bir yere sahip olan niş, çok eski zamanlardan beri kullanılagelen mimari bir öğedir. Eskiden kandil ya da yakılan meşalelerin yeri olarak açılmış; kiliselerde ya da saraylarda, heykeller bu oyukların içine yerleştirilmiştir. Osmanlı mimarisinde saraylarda ve çeşmelerde kuşların da su içebilmesi için oyulmuş hücreciklere de niş adı verilmiştir.

Eskiden ışık kaynaklarının konulması gibi bir ihtiyacı karşılayan bu oyuklar günümüz mimarisinin en dekoratif öğelerinden biri olmuştur. Renkli ışıklandırma ya da farklı şekillerle evlerde ve ofislerde vazgeçilmez konseptlerin yaratılmasına olanak sağlamaktadır.

Uygulama Resimleri

Alçıpan Niş Uygulamalarımız

Alçıpan Niş Uygulamalarımız

Alçıpan niş uygulamalarımızdan bazı örnek çalışmaları inceleyebilirsiniz... devamı »